Nástěnka       Co je storytelling       O nás       Nabízíme       Projekty       Události       Kontakty      Galerie      About us (ENG)

Newsletter

 

S t o r y t e l l i n g
je ve zkratce řečeno vyprávění příběhů. Je to návrat a znovuobjevování hluboce
zakořeněné tradice vyprávění. Je to ta nejpřirozenější lidská činnost i umění zároveň.
Zde se dozvíte více -
Co je storytelling

* * *     

Nabídka storytellingových komorních workshopů
květen–červen 2018
Praha

- ateliér Storytellingu, Hálkova 2, Praha (5 minut chůze od stanice I. P. Pavlova)
- začátek v prvním květnovém týdnu
- přihlašování: termín přihlášení na KURZ do 25. 4., termín přihlášení na WORKSHOPY do 3. 5.

Více informací a přihlašování: barbora.schneiderova@story-telling.cz nebo tel. 739 657 668

Najděte si workshop, který bude vyhovovat právě vám. Nabízíme vám kontinuální kurz, celodenní i krátké workshopy.

KURZ

Dovednost vyprávět
Motto: Objevte v sobě vypravěče!
Vyprávění je umění i řemeslo. Vyprávět dokáže každý, ale vyprávět tak, abychom plně zaujali své publikum dobrým příběhem, je už náročnější. Společně ale můžeme tuto dovednost vědomě kultivovat a zdokonalovat. Vyprávění příběhů se tak může stát vaším novým uměním.
A jak to bude vypadat? Společně nejdřív najdeme příběh, který chcete vyprávět, pak ho budeme zkoumat, rozebírat jeho postavy a smysl a hledat v něm nové a netušené. A až budeme vědět, co, proč a komu vyprávíme, budeme pracovat na tom, co dělat s tělem, hlasem a gesty u vyprávění, abyste se cítili sebejistě a svým projevem opravdu zaujali a upoutali publikum.
Cílem dílny je, abyste objevili svoji vypravěčskou osobnost, nebáli se postavit před publikum a poutavě vyprávěli příběh.


Pro koho: komorní skupina – 6 lidí
Časová dotace: 2,5 h týdně po dobu 8 týdnů, celkem 20 hodin
Kdy: každý čtvrtek od 18:00 do 20:30 (3. 5. 2018 – 21. 6. 2018)
Lektorky: Markéta Holá, Barbora Schneiderová
Cena: 4 400 Kč

CELODENNÍ WORKSHOPY

Řemeslo vyprávění
Motto: Každé řemeslo se dá naučit. Z každého řemesla může být umění.
Pokud máte rádi metodiku, tabulky a analýzy, možná vás překvapí, kolik jich najdete u umění tak živého, spontánního a stále se měnícího, jako je vyprávění. A pokud nejste zastánci logických souvislostí, určitě vás osloví část, kdy se metodik vzdáme a vydáme se do neznámých vod improvizace a hledání vypravěčské osobnosti. Pravidla i svoboda, oboje má ve storytellingu své místo a opodstatnění. Přijďte si vyzkoušet vyprávění jako řemeslo, pronikněte do jeho fungování a nechte se nadchnout tím, jak do sebe všechno zapadá. Vytvoříte si autorský příběh na libovolné téma přesně podle pravidel, abyste je pak opustili a rozlétli se do živého vyprávění, jehož jediným pravidlem je být sám sebou. Za jeden společný den vznikne nový příběh a s ním i nový vypravěč.

Workshop je určen pro všechny, kdo si chtějí osvojit vypravěčskou metodiku a využít její znalosti jak v práci, tak jen tak pro radost.

Lektorka: Barbora Schneiderová
Místo: Hálkova 2, Praha
Termín: 12. 5. 2018, 10–17 hod.
Cena: 1000 Kč

Příběhy osobností
Narodil se, umřel, napsal...
Pracujete s příběhy skutečných lidí? Známých i neznámých hrdinů, umělců, pamětníků, zkrátka těch, o nichž by se měli všichni dozvědět? Narodil se, umřel, napsal... takhle nikdy víc. Suchá fakta posluchače ani čtenáře nemůžou zaujmout. I ten nejzajímavější životní příběh může působit nudně a nezajímavě, když ho nedokážeme dobře podat. Na workshopu si zkusíme, jak s pomocí storytellingových technik vyzdvihnout to nejzajímavější z lidského osudu a jak bez patosu a klišé přiblížit osobnost své cílové skupině.

Workshop je určen pro všechny, kteří pracují s příběhy skutečných lidí a chtějí ještě víc zaujmout své čtenáře či posluchače.

Lektorka: Markéta Holá
Místo: Hálkova 2, Praha
Termín: 19. 5. 2018, 10–17 hod.
Cena: 1000 Kč

KRÁTKÉ WORKSHOPY

1000 a 1 příběh
Motto: Inspirace je všude kolem nás, stačí jen vědět, kde ji hledat!
Chtěli byste psát a vyprávět příběhy, ale máte pocit, že vám chybí inspirace? Múzy asi líbají souseda místo vás? Vyzkoušejte si (skoro) 1000 a 1 způsob, jak se inspirovat pro tvorbu příběhu, jak si přivlastnit múzu a jak se přesvědčit, že nápady nemusejí chodit samy, ale dají se přivolat. V rámci večerního semináře vytvoříte (téměř) 1000 a 1 příběh, vyzkoušíte si techniky, které vaši fantazii rozjedou na plné obrátky, a hlavně najdete vlastní způsob, jak otevřít svou hlavu nápadům, kdykoliv jen budete chtít.

Workshop je určen pro všechny, kdo mají touhu hledat příběhy kolem sebe a dávat je do slov.

Lektorka: Barbora Schneiderová
Místo: Hálkova 2, Praha
Termín: 21. 5. 2018, 18–21 hod.
Cena: 500 Kč

Improvizace v příběhu
Pusťme se do vyprávění příběhů bez přípravy. Že to je úkol pro zkušené vypravěče? Vůbec to tak nemusí být. Přijďte objevit cvičení a hry, při kterých zjistíte, že improvizovat v příběhu není nic těžkého.
Workshop je zaměřený na práci s improvizovaným příběhem ve skupině, dvojicích i samostatně. S pomůckami i bez nich. Prozkoumáme, jak příběhem zaujmout své posluchače i jak je vtáhnout do tvorby nového příběhu.
Workshop poslouží k rozvoji improvizačních dovedností při tvorbě a interpretaci příběhu a je určený pro všechny, kdo se rádi noří do fantazie a mají chuť rozvíjet svou pohotovost.

Lektorka: Markéta Holá
Místo: Hálkova 2, Praha
Termín: 11. 6. 2018, 18–21 hod.
Cena: 500 Kč

LEKTORKY SPOLKU STORYTELLING

MgA. Barbora Schneiderová
Zakladatelka Storytelling CZ, absolventka DIFA JAMU, rozhlasová a divadelní autorka. Storytelling studovala v Norsku na Hogskolen i Oslo a jako stážistka pracovala ve Skotském storytellingovém centru v Edinburghu. Vede storytellingové dílny a lektoruje inscenace.

Mgr. Markéta Holá
Lektorka a vypravěčka Storytelling CZ, absolventka divadelní teorie na FF MU a logopedie na PdF MU. Prošla kurzy storytellingu u zahraničních lektorů a soustředí se na vzdělávací příběhy, práci s pedagogy i širokou veřejností.

Spolek Storytelling funguje 5 let a na svém kontě má 24 vypravěčských inscenací a více než 100 storytellingových dílen a seminářů pro pedagogy, knihovníky, rodiny s dětmi a jakékoliv další milovníky příběhů.

Nabídka akreditovaných workshopů

Název programuUrčenoDélkaTermínMístoCena
Příběh jako cesta
k rozvoji komunikačních dovedností
učitelé MŠ3 hod.17. 5. 2018 (14–17 hod.)
8. 6. 2018 (10–13 hod.)
Hálkova 2, Praha600 Kč
Rozvoj čtenářské gramotnosti
metodou storytelling
učitelé 1.stupně ZŠ3 hod.15. 5. 2018 (10–13 hod.)
6. 6. 2018 (14–17 hod.)
Hálkova 2, Praha600 Kč
Učme (se) příběhemučitelé 1.stupně ZŠ4,5 hod.22. 5. 2018 (9:00–13:30)
4. 6. 2018 (13:00–17:30)
Hálkova 2, Praha700 Kč

Přihlášky zasílejte na mail: ester@story-telling.cz do 7. 5. 2018.

Příběh jako cesta k rozvoji komunikačních dovedností

Vyprávění je přirozeným vzdělávacím prostředkem. Cvičení a hry, ze kterých storytelling vychází, mohou velmi příznivě ovlivnit vývoj dítěte předškolního věku, především v oblasti rozvoje osobnosti. Hry jsou zaměřené na rozvoj fantazie, imaginace, komunikace, vzájemného naslouchání a s ním spojeného respektu k názoru druhého člověka.

Obsah:
Rozvoj fantazie
- tato cvičení slouží k motivaci spontánního mluveného projevu, k rozvoji fantazie a odstranění nejistoty, realizují se ve skupině a také učí práci ve dvojici, hry s obrázkovými pomůckami i bez nich
Rozvoj imaginace
- hry a cvičení zaměřené na imaginaci, mají rozvíjet představivost, orientaci v prostoru, učit vnímat svět kolem sebe všemi smysly a svým představám umět dát formu
Rozvoj komunikace
- hry a cvičení zaměřené na komunikaci mají za cíl rozvíjet vyjadřovací dovednosti, plynulý projev, slouží k prvnímu setkání s jednoduchou strukturou příběhu a rozvíjí vzájemné porozumění
Improvizace
- technika improvizovaného příběhu – způsob práce s příběhem, který vymýšlí na místě pedagog spolu s dětmi, osvojení si struktury improvizovaného příběhu, interaktivní práce s dětmi, udržení role vypravěče a moderátora

Určeno: učitelům MŠ, pedagogům volného času
Lektor: Mgr. Markéta Holá / MgA. Barbora Schneiderová
Cena: 600 Kč
Délka: 3 hod.
Termín konání: 17. 5. 2018 (14:00–17:00), 8. 6. 2018 (10:00–13:00)
Místo konání: Hálkova 2, Praha


Rozvoj čtenářské gramotnosti metodou storytelling

Vzdělávací program zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti prostřednictvím metod a technik storytellingu – vyprávění příběhů.
Storytelling aktivně pracuje s literaturou a podněcuje zájem o ni. Napomáhá k vytvoření kladného vztahu ke knihám, pomáhá k vytvoření kontextu a hlubšímu pochopení textu.
Účastníci budou nejen teoreticky seznámeni s aktivitami, cvičeními a hrami pomáhajícími k rozvoji čtenářské gramotnosti, ale sami si všechna cvičení vyzkouší. Proto se seminář koná v komorním počtu účastníků, tak aby měl každý dostatečný prostor osvojit si představené techniky.

Obsah:
Struktura příběhu
- techniky a metody práce na struktuře textu s žáky – cvičení, která na sebe navazují a zvyšují svou obtížnost, vedou žáky k pochopení struktury příběhu a následné interpretaci
Práce s konkrétním textem
- postava – cílem cvičení souvisejícího s postavou je vytvoření plastického obrazu postavy
- prostředí – cvičení vedou k chápání jednotlivých prostředí v knize jako celku, uvědomění si světa knihy a zkonkretizování představy
- situace – práce na konkrétních situacích z knih, cvičení vedoucí k chápání motivací postavy, prožitků a možných rozuzlení
Dílčí cvičení k rozvoji čtenářské gramotnosti
- rozvoj slovní zásoby – společně tvořené příběhy, práce s pomůckami – kartami, kostkami atd.
- schopnost naslouchat – práce ve dvojicích, rozdělení rolí posluchače a vypravěče s přidruženými zadáními, posluchač tak dostává aktivní roli a zvyšuje svou pozornost a vnímavost
Využití vypravěčských interpretačních dovedností při hlasitém čtení
- upoutání zájmu a pozornosti žáků předčítáním – základní informace o využití hlasu při hlasitém čtení, práce s temporytmem, dynamikou a hlasitostí při předčítání žákům, práce s přímou řečí postav a cvičení pro hlasité čtení žáků

Určeno: učitelům 1. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD, pedagogům volného času
Lektor: Mgr. Markéta Holá / MgA. Barbora Schneiderová
Cena: 600 Kč
Délka: 3 hod.
Termín konání: 15. 5. 2018 (10:00–13:00), 6. 6. 2018 (14:00–17:00)
Místo konání: Hálkova 2, Praha


Učme (se) příběhem

Vyprávění je přirozeným vzdělávacím prostředkem. Příběhy nás mohou hodně naučit, aniž bychom si uvědomili, že se vlastně učíme. A stejné je to s jejich vyprávěním. Vzdělávací program je zaměřen na zapojení příběhů do každodenní práce s žáky. Osvojíte si základní metody disciplíny storytelling a jejího využití ve výuce.

Obsah:
- struktura vyprávěného příběhu
- struktura příběhu využívaného ve vzdělávacím prostředí – příběh provázaný s probíraným učivem
- techniky a metody práce na struktuře příběhu s žáky
Cvičení z metodiky storytellingu určená pro
- rozvoj fantazie – aktivizace fantazie při hrách ve dvojicích
- rozvoj imaginace
- rozvoj slovní zásoby – společně tvořené příběhy, práce s pomůckami
- tvořivé psaní – základní cvičení z oblasti tvůrčího psaní
- rozvoj schopnosti naslouchat a poskytovat zpětnou vazbu
- interpretační dovednosti – dynamika děje, přímá řeč i neverbální prostředky

Určeno: učitelům 1. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD, pedagogům volného času
Lektor: Mgr. Markéta Holá / MgA. Barbora Schneiderová
Cena: 700 Kč
Délka: 4,5 hod.
Termín konání: 22. 5. 2018 (9:00–13:30), 4. 6.2018 (13:00–17:30)
Místo konání: Hálkova 2, Praha

 

Storytelling o.s., info@story-telling.cz, +420 728 538 137 | www.story-telling.cz | design Adéla Sobotková | programming Zdeněk Vévoda