Nástěnka       Co je storytelling       O nás       Nabízíme       Projekty       Události       Kontakty      Galerie      About us (ENG)

Newsletter

Inscenace   |   Workshopy   |   Školám   |   Firmám
Storytelling v divadle
  |   Vaše příběhy      

Firmám

KURZ ROZVOJE KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ

FORMOU VYPRÁVĚNÍ PŘÍBĚHŮ

 

Dejte svým zaměstnancům šanci:

 • naučit se efektivně komunikovat s posluchačem při veřejných vystoupeních

 • naučit se srozumitelně cizelovat schopnost vyjadřování

 • naučit se zařazovat do svého projevu originální vypravěčské postupy

 • naučit se zaujmout svou vlastní osobitostí naučit se  účinně využívat vlastní fantazii a imaginaci

 • naučit se pracovat s pauzou, tempem, rytmem a dynamikou v každodenní mluvě

 

Všechny tyto dovednosti si účastníci kurzu osvojují formou tzv. storytellingu, tedy vyprávění na základě drobných příběhů, které si sami vytvoří. Kurz je realizován jak formou samostatné práce, tak i interakcí ve dvojicích či skupinách. Účastníci kurzu probírají společně téma a možnosti příběhu a dostává se jim tak možnosti vzájemně se podporovat a inspirovat. Věnují se tedy jak svému vlastnímu sebepoznávání, tak vzájemné souhře ve skupině.

Lektorkou kurzu je Barbora Voráčová, absolventka Divadelní fakulty JAMU, která studovala metodu storytellingu na Oslo University College v Norsku a jako stážistka pracovala ve Skotském storytellingovém centru v Edinburghu, kde získala certifikát jako účastnice workshopů.

 

Forma kurzu

Délka i forma kurzu záleží na vašem přání a společné domluvě. Rádi kurz nachystáme přímo pro vás tzv. „na klíč“. Jsme schopní připravit kurz na vámi vybrané téma i  v požadovaném rozsahu a délce.

Zde nabízíme několik konkrétních variant realizace našich kurzů:

Jednodenní kurz

 • téma: osobní příběhy – příběhy, které vychází z dětství, rodinné historie nebo například snů aneb jak připravit a povyprávět vlastní příběh jednoduše, sdělně a neskutečně poutavě

 • počet hodin: 8 hodin (6,5 hodiny + pauza na oběd a krátké přestávky)

 • max. počet osob: 10

Dvou- nebo třídenní kurz, témata k výběru:

1) osobní příběhy – příběhy, které vychází z dětství, rodinné historie nebo například snů aneb jak připravit a povyprávět vlastní příběh jednoduše, sdělně a neskutečně poutavě

2) autorské příběhy – vždy na dané téma, které společně vybereme podle vašich požadavků a zaměření, cílem je vytvořit působivý a funkční příběh podle staletí prověřené struktury a zaujmout jím svého diváka, ať už je to kolega, přítel, klient nebo vlastní děti

3) příběhy již napsané – příběhy známé i neznámé, pověsti, pohádky, horory, co jen si dokážete představit, trénink pojetí a interpretace příběhu aneb jak svým vyprávěním rozesmát, dojmout, vystrašit, ale především zavést do světa vašeho příběhu

 • počet hodin: 16 hodin (13 hodin + přestávka na oběd a krátké pauzy), podle libovolného rozložení do dvou nebo tří dní

 • max. počet osob: 14

Dlouhodobý kurz

 • téma: příběh jako takový aneb procházka všemi třemi okruhy příběhů zmíněnými výše

 • počet hodin: 50 hodin – 1,5 hodiny každý týden po 33 týdnů (od září do června)

 • max. počet osob: 10

Variace:

 • Je možné se domluvit na jiné hodinové dotaci a uspořádat například čtyřdenní kurz – nejprve dva dny kurzu, poté týden volno a poté znova dva dny s příběhy. Účastníci by tak měli více času vyhodnotit svou práci v první části kurzu a navázat na ni ve druhé.

 • Nabízíme kurzy i v anglickém jazyce, jak pro začátečníky, tak i pokročilé, a to pod vedením lektor anglického jazyka. Vytváření příběhu a jeho vyprávění v cizím jazyce je ta nejpřirozenější forma výuky s obrovským přínosem a hmatatelnými výsledky.

 • Jako bonus nabízíme také účast logopedického odborníka na práci s hlasem, který individuálně pomáhá účastníkům kurzu s jejich projevem.

 

Cena:

Cena se odvíjí od druhu kurzu a počtu účastníků.

 

Kontakt:

Barbora Voráčová
+420 739 068 758
barbora.voracova@story-telling.cz

 

Informační leták s naší nabídkou si můžete stáhnout zde.

Storytelling o.s., info@story-telling.cz, +420 728 538 137 | www.story-telling.cz | design Adéla Sobotková | programming Zdeněk Vévoda