Nástěnka       Co je storytelling       O nás       Nabízíme       Projekty       Události       Kontakty      Galerie      About us (ENG)

Newsletter

Co je storytelling   |   Doporučená literatura

Storytelling je ve zkratce řečeno vyprávění příběhů. Je to návrat a znovuobjevování hluboce zakořeněné tradice vyprávění. Je to ta nejpřirozenější lidská činnost i umění zároveň. Dějiny lidského rodu můžeme číst jako jedno velké vyprávění, ale těžko je převyprávíte dítěti před spaním. A o to právě jde.

 

Storytelling je specifická divadelní disciplína, která využívá mnoha druhů cvičení, her a především představivosti vypravěčů, kteří jsou zároveň autory a interprety příběhu.Vyprávíme všichni a často. I tuto schopnost můžeme ovšem jako každou jinou rozvíjet, zdokonalovat a používat. Ze schopnosti se může stát umění. Takto definujeme disciplínu zvanou oním mezinárodní slovem storytelling.


Čím vším je a může být storytelling?

 • způsobem realizace

 • edukačním prostředkem

 • volnočasovou aktivitou

 • uměleckou disciplínou

 • prostředkem sebepoznávání a osobnostního rozvoje

 • a mnohým dalším


Storytelling jako umělecká disciplína a edukační prostředek má silnou základnu např. v Norsku či ve Skotsku. Zde nejen nalezneme lidi, kteří se storytellingu věnují na plný úvazek a se zaujetím, ale je tu i výrazněji navázána spolupráce mezi vypravěči a školami či jinými kulturně-vzdělávacími institucemi. Storytelling jako umělecká disciplína a edukační prostředek je tak vybaven dostačující metodickou a didaktickou základnou, a co je ještě důležitější, jeho využití např. ve školách či při různých volnočasových aktivitách je odzkoušeno s pozitivními výsledky.


Jaký význam má storytelling

 • Aktivně pracuje s literaturou a podněcuje zájem o ni.

 • Obohacuje a rozšiřuje slovní zásobu.

 • Napomáhá chápat souvislosti, uceluje kontext.

 • Podporuje kritické myšlení, klade před posluchače názory a hodnoty, které rozebírá z různých úhlů.

 • Zvyšuje schopnost naslouchat a chápat.

 • Podněcuje tvořivé psaní a představivost.

 • Zvyšuje schopnost komunikace.

 • Podporuje schopnost předvídání, analýzy a syntézy.

 • Je to skvělá zábava.


Proč používáme mezinárodní termín „storytelling“, když čeština zná krásné slovo „vyprávění“?

Jednoduše proto, že vypráví každý, ale storytellingu se věnují ti, kteři chtějí vědomě a s konkrétním cílem schopnost vyprávění rozvíjet a jednou třeba i dovést k dokonalosti.

Především ale jde o přihlášení se k mezinárodní „síti“ storytellingu, sjednocující se právě ve jménu tohoto anglickojazyčného označení. Ostatně, provedeme-li malý rozbor termínu „storytelling“, zjistíme, že proti českému „vyprávění“ má jednu nespornou přednost. Spojuje v sobě totiž „příběh“ (story) i „vyprávění“ (telling), tedy samotný proces vzniku a jeho výsledek.

Čím by taky byly příběhy bez vypravění,
a vyprávění bez příběhů?


„Když rýže přestane růst, je zvykem oddávat se tomuto rituálu: Ženy jdou do rýžových polí, usednou k rostlinám a vypráví jim mýtus o jejich původu. Rýže si tak uvědomí, jaký je její smysl, získá tím motivaci a začne znovu růst.“     

Storytelling o.s., info@story-telling.cz, +420 728 538 137 | www.story-telling.cz | design Adéla Sobotková | programming Zdeněk Vévoda