Nástěnka       Co je storytelling       O nás       Nabízíme       Projekty       Události       Kontakty      Galerie      About us (ENG)

Newsletter

festival Storytelling!   |   Storyslam   |   Příběhové kavárny   |   Příběhové knihovny   |   Klub vypravěčů   |  Storytelling do škol!   |  Tisíc a jedna Olomouc       

Příběhové knihovny

Nápad na projekt „příběhové knihovny“ vznikl ve městě Litoměřice, v místní Knihovně K. H. Máchy. Rozhodli se nás oslovit s výzvou ke spolupráci, protože literatura a příběhy jsou neoddělitelně spojeny. Knihovna chtěla vytvořit program, který propojí různé generace a vyzve je ke spolupráci tím nejpřirozenějším způsobem – takovým, jakým lidé komunikovali již před dávnými lety – vyprávěním.

Protože naše spolupráce velmi dobře fungovala, rozhodli jsme se obdobný projekt nabízet dalším knihovnám, a to buď inspirovaný naší první litoměřickou příběhovou knihovnou, a nebo úplně nový a podle jejich představ, tzv. na klíč.

 

Jak může vypadat „příběhová knihovna“ aneb co se dělo v Knihovně Karla Hynka Máchy v Litoměřicích?

1) Zahájení
- úvodní workshop otevřený všem bez ohledu na věk, který představí účastníkům metodu storytellingu a ukáže jim, jakou vypravěčskou cestou se mohou dále vydávat
- představení pro školy
- kavárenské vyprávění nebo představení metody storytellingu jako večerní program

2) Pravidelné workshopy
- po sedm měsíců je jedna sobota měsíčně věnována workshopům storytellingu s lektorem, kterých se mohou účastnit všechny věkové kategorie, společně i jednotlivě pracují na vytvoření a vyprávění příběhu na dané téma
- cílem je, aby na závěr projektu každý sám nebo ve dvojici povyprávěl svůj příběh před publikem

3) Závěr – večer příběhů
- závěrečný večer, na kterém vystoupí vypravěči se svými příběhy před publikem

 

Jaká témata můžou mít příběhy?
- pověsti a historky z daného města – opravdu tradované nebo vymyšlené během dílen
- pohádky s novými konci nebo pohádky vymyšlené
- osobní příběhy účastníků workshopů inspirované jejich skutečnými zážitky a vzpomínkami
- a mnohá další

 

Jaké další aktivity může „příběhová knihovna“ nabídnout?
- příběhové výlety – vycházky po městě pro širokou veřejnost s vyprávěním příběhů nebo pověstí
- další dílny, které tematicky souvisí s příběhy, na kterých skupina pracuje – např. výtvarná dílna (ztvárnění příběhu obrazem), hlasová dílna (procvičování hlasového projevu vypravěče), dílna tvůrčího psaní
- příběhy knih – semináře na téma Co by dělal hrdina po skončení knihy? - vytváření pokračování příběhů oblíbených knih či hrdinů

 

Storytelling o.s., info@story-telling.cz, +420 728 538 137 | www.story-telling.cz | design Adéla Sobotková | programming Zdeněk Vévoda