Nástěnka       Co je storytelling       O nás       Nabízíme       Projekty       Události       Kontakty      Galerie      About us (ENG)

Newsletter

Inscenace   |   Workshopy   |   Školám   |   Firmám
Storytelling v divadle
  |   Vaše příběhy      

Storytelling školám aneb příběhy učí

Zejména ve Velké Británii a ve Skandinávii, ale i v řadě evropských a amerických zemí je storytelling oblíbenou součástí výuky. Proč? Protože příběhy učí a vyprávění je zábava.

Storytelling ve výuce je cestou k zábavnému předávání informací. Žáci a studenti si díky zážitku z příběhu lépe zapamatují fakta, protože jsou vtažení do děje a konkrétních situací spojených s emocemi.

Aktivní učení a tvořivost, to je jádro storytellingu.

  • Vyprávění rozvíjí lásku k jazyku, slovní zásobu a podporuje kritické myšlení.

  • Vyprávění je poutavé, motivuje děti k učení.

  • Poslech příběhů poskytuje odrazový můstek pro aktivní hru a tvořivou práci, která inspiruje k vymýšlení vlastních příběhů.

  • Vyprávění stimuluje zájem o literaturu a dovednosti v psaní a čtení.

  • Storytelling dětem pomáhá nalézat a uvědomovat si souvislosti mezi informacemi, které v běžné výuce vnímají jako oddělené jednotky - umožňuje tak propojovat výukové předměty, ucelovat kontext.

  • Společné úkoly v podobě vyprávění příběhu vytváří ve třídě kulturu komunikace, důvěry, spolupráce, porozumění a respektu.

  • Obsah příběhů může vést k třídní diskusi o postavách a důsledcích jejich jednání.

  • Storytelling může být používán také k prozkoumání citlivých témat, jako je například šikana.

 

Storytelling o. s. se zaměřuje přímo a cíleně na školství s ambicí vydobýt storytellingu místo ve vyučování na českých školách. Vytváříme storytellingové inscenace na požadovanou látku, rozšiřujeme stále svou nabídku témat, pořádáme workshopy pro pedagogy.  Při tvorbě představení pro školy propojujeme storytelling s moderními pedagogickými postupy přesně tak, aby si žáci zážitkovou formou osvojili učební látku, pedagogové naplnili požadavky RVP… a taky, aby to byla zábava pro všechny zúčastněné. Představení se nejlépe hodí pro účely humanitních předmětů, ale ozvláštnit výuku příběhy vycházejícími z osnov můžeme i u předmětů přírodovědných. Nebojíme se ani tělocviku!

Vše záleží na domluvě, tým vypravěčů vytvoří představení na přání konkrétního pedagoga, konkrétní třídy, konkrétní instituce.

 

„Dnes 17. 6. 2015 měli v dopoledních hodinách žáci 9. ročníku naší Základní školy Krásného 24 možnost zapojit se do zcela nového formátu ve výuce českého jazyka a dějepisu – vyprávění příběhem. Získali jsme zcela nový pohled na předávání informací dětem a schopnosti umět si vytvořit svoji vlastní představu opřenou o fakta k době první poloviny 20. století. Projekt Svět očima Karla Čapka díky Anně, Janě, Veronice, Dominice a režisérovi Matějovi byl úžasně stráveným časem při vyprávění o bratrech Čapkových, T. G. Masarykovi, o starostech a strastech 30. let 20. století. Tento formát přináší do škol skvělou komunikaci, nové znalosti, zábavné propojení učiva a prožitek a naslouchání posouvá zase o kousek dál. Moc děkuji za výbornou zkušenost, skvělou atmosféru a přeji vám mnoho dalších úspěchů a škol, kde budete moci prezentovat to, co skvěle umíte. Je výborné vidět při práci lidi, kteří to, co dělají, dělají s obrovskou láskou, citem a profesionalitou. Děkuji Petra“

Petra Grünhutová, zástupce ředitele, ZŠ Krásného 24, Brno

 

„Dnes jsem v rámci výuky vlastivědy vyzkoušel některé drobné postřehy z víkendu (víkendový workshop v rámci projektu Storytelling školám! určený pro pedagogy – pozn. red.) a musím uznat, že děti rozvíjely myšlenky a odpovědi rafinovanějším způsobem než jindy. Zpracovávám si koncept, kterým bych chtěl motivovat děti k jejich vlastnímu převyprávění příběhu slavné historické osobnosti a dál chci s metodou pracovat v hodinách.“

Jan Bartoněk, DINO SCHOOLS Prague

 

Reakce paní učitelky Svozilové na storytellingové představení Všichni Teigeho muži, které vzniklo po konzultacích na objednávku gymnázia:

„Konečně jsem se svým druhým ročníkem probírala poetismus a musím Vám opět poděkovat. Bezprostředně po vašem vystoupení byly ohlasy kladné, žáci byli spokojeni, pobaveni a tvářili se, ,že to po nich nesteklo,. Dnes se ukázalo, že je to pravda, dokázali si o skupině vzpomenout spoustu faktů, někteří hned, jiní po naťuknutí reagovali: ,…jo, to bylo jak on ….., Takže úspěch a doklad toho, že tato vaše práce má smysl.“

Milada Svozilová, Gymnázium Jana Opletala, Litovel

 

„Myslím si, že storytelling rozvíjí verbální kompetence učitelů, žáků a pracovníků v sociální sféře a schopnost kreativně myslet a improvizovat v komunikaci, což je nezbytné k fungování člověka. Storytelling doporučuji všem, kteří pracují s lidmi a chtějí je motivovat, tedy jak učitelům, tak nejrůznějším poradcům ve školství nebo sociálním pracovníkům.“

Jana Olejníčková, dramaterapeutka

 

Pro více informací či objednávku představení kontaktujte produkci projektu Storytelling školám:

Bc. Dominika Šindelková
725 999 106

dominika.sindelkova@story-telling.cz

Informační leták s naší nabídkou si můžete stáhnout zde.

 

Storytelling o.s., info@story-telling.cz, +420 728 538 137 | www.story-telling.cz | design Adéla Sobotková | programming Zdeněk Vévoda