Nástěnka       Co je storytelling       O nás       Nabízíme       Projekty       Události       Kontakty      Galerie      About us (ENG)

Newsletter

festival Storytelling!   |   Storyslam   |   Příběhové kavárny   |   Příběhové knihovny   |   Klub vypravěčů   |  Storytelling do škol!   |  Tisíc a jedna Olomouc

2018  | 2017 | 2016 | 2015 | 2014       

Festival Storytelling! 2017

Moc vás zveme na náš čtvrtý podzimní festival vyprávění!

sobota 7. 10. 2017
Café Lajka, U Akademie 11, Praha 7
na téma DOMA

S maringotkou na cestách, v rodinném domě s deseti dětmi a dvaceti psy nebo ve víru nočního velkoměsta...jaké je vaše DOMA?

O hledání DOMA budeme vyprávět na 4. ročníku festivalu Storytelling!, který je letos poprvé mezinárodní. Hlavním hostem bude břitce vtipná i křehce dojemná vypravěčka Soula Notos. Ta ve své one woman show láme hranice mezi storytellingem a stand up comedy a podává téma svého vyrůstání v řecké rodině v Nizozemsku s obrovskou dávkou nadhledu a ironie.

PROGRAM:

17:00 – 19:00
Příběhový JUKEBOX na téma DOMA
Vypravěči Storytelling CZ
Host: Anatol Svahilec, a.s. - hlídání bublaniny, slam poetry, rozhánění besídek
vyprávění převážně v češtině, částečně v angličtině

Vyprávíme, co vám na očích vidíme. Příběhy na vaše přání. Prastaré i autorské, dojemné i zábavné, sebeironické i zenové. Všechny však spojuje jediné téma – DOMA.
Nejoblíbenější vypravěčský formát. Každý z vypravěčů vám představí svůj repertoár a záleží jen na vás, co bude následovat.
Představí se vám vypravěči Storytelling CZ a již tradiční festivalový host, který přináší svéráznou poezii mezi příběhové vlny – Anatol Svahilec (Slam poetry).

19:30 – 21:00
Soula Notos: Kdo jsi, když se nikdo nedívá? / Who are you when no one is looking?
představení v angličtině / performance in English

A humorous and touching story about migration
Soula Notos is a second generation Greek comedian, actress, storyteller and theatre maker, who was born and raised in the Netherlands. She studied Psychology and Gender studies, before finishing theatre school with the absurd western "Doctor, what do cowgirls dream about?". She has written her first long theatrical piece “Who are you when no one is looking”, which was a great success at the International Storytelling Festival Amsterdam and the Fortellerfestivalen in Oslo. In the piece she tells expressive, energetic, poetic stories full of self-mockery about growing up with different labels and how to deal with them without losing your mind.
It's a recount of not only a personal journey, but also a universal story about trying to find your place under the sun. Who decides if you belong to a group or not? What do you really know about another person? And why does one person dance like crazy and the other needs to have 3 drinks before something starts moving at all. In other words: in which stories do you live? What stories did they tell you at home? What did your parents whisper in your ear when you were afraid? Who are you when no one is looking?

Reactions from the audience:
„Intimate insight and very humorous.“
„Beautiful, fast, intimate and wild.“
„“Touching, recognisable and personal.“

Zábavný a dojemný příběh o migraci
Soula Notos je Řekyně, komička, herečka, vypravěčka a divadelní performerka druhé generace, která se narodila a vyrůstala v Nizozemsku. Vystudovala psychologii a Gender studies a poté divadelní školu, kterou absolvovala absurdním westernem “Doktore, o čem sní kovbojky?“. Napsala svůj první dlouhý divadelní kus „Kdo jsi, když se nikdo nedívá?“, se kterým slavila velký úspěch na International Storytelling Festival v Amsterdamu a na festivalu Fortellerfestivalen v Oslu. Vypráví v něm expresivní, energické i poetické příběhy plné sebeironie o vyrůstání s různými nálepkami a o tom, jak se z toho nezbláznit.
Je to nejen vylíčení osobní cesty, ale i univerzální příběh o hledání si místa pod sluncem. Kdo rozhoduje, zda patříte ke skupině nebo ne? Co doopravdy víte o jiných lidech? A proč někteří lidé tančí jako blázni a jiní potřebují tři drinky, aby se pohnuli? Jinými slovy: v jakých příbězích žijete? Jaké příběhy vám vyprávěli doma? Co vám rodiče šeptali, když jste se báli? Kdo jste, když se nikdo nedívá?

Reakce publika:
„Intimní vhled a velmi humorné.“
"Krásné„, rychlé, intimní a divoké.“
„Dojemné, rozpoznatelné a osobní.“


Vstupné (pouze na místě a pouze v hotovosti):
Jednotlivé akce 150,- / 100,- (studenti, důchodci)
Celý festival 200,- / 150,- (studenti, důchodci)

Storytelling o.s., info@story-telling.cz, +420 728 538 137 | www.story-telling.cz | design Lucie Blaževská | programming Zdeněk Vévoda