Nástěnka       Co je storytelling       O nás       Nabízíme       Projekty       Události       Kontakty      Galerie      About us (ENG)

Newsletter

Inscenace   |   Workshopy   |   Školám   |   Firmám
Storytelling v divadle
  |   Vaše příběhy      

Workshopy

O workshopech

Storytelling vychází a zpět se navrací k hluboce zakořeněné tradici vyprávění.

Vypravěč a jeho příběh mají společně obrovskou moc cele si získat publikum! Rozesmát ho nebo dojmout, pobavit a nebo ponouknout k úvahám. Vypravěč předává tou nejpřirozenější formou například důležité poznatky, dosud neznámé úhly pohledu nebo pocity, své zkušenosti a radost a zábavu. Především ale zážitek. Zážitek, při kterém se vypravěčův příběh odehrává v každém z nás.

Tato vypravěčská moc ale není žádné kouzlo, je to dovednost, kterou je možné trénovat a zdokonalovat se v ní. Vyprávění je hra, které je možné se učit.

Pokud vás zajímá jak si pěstovat dovednost v psaní, tvoření a vyprávění příběhu, naše workshopy jsou pro vás otevřené!

Workshopy se odehrávají v komorních skupinách kolem deseti účastníků, takže má každý prostor nejen si v klidu přemýšlet, ale také si vše potřebné prakticky vyzkoušet. Workshopy jsou realizovány jak formou samostatné práce, tak i interakcí ve dvojicích či skupinách. Účastníci workshopů probírají společně téma a možnosti příběhu a mají tak možnost vzájemně si naslouchat, radit se a inspirovat.

Pořádané workshopy mají různá zaměření, zde vám předkládáme naši osvědčenou nabídku, vždy ale vycházíme vstříc požadavkům a workshopy přizpůsobujeme jak tematicky, tak obsahově konkrétním potřebám:

1) Úvod do storytellingu
- seminář objasní prostřednictvím ukázek a diskuzí, co to storytelling vlastně je
- osvětluje, na čem je metoda založená a k čemu se dá využívat
- účastníci dílny se dozví, jaké jsou fáze storytellingového procesu tvorby příběhu
- v rámci workshopu si každý vyzkouší základní příběhová cvičení, pracujeme zde ve skupině, samostatně i ve dvojicích
- workshop se tematicky i obsahově přizpůsobuje konkrétním potřebám, dle časové dotace si pak účastníci sami vyzkouší vypravěčská cvičení
- délka: minimální délka je 2 hodiny, doporučená délka 6–12 hodin (1 den / 6 hodin)
- počet účastníků: podle domluvy 6–30 (vyšší počet účastníků – diskuze s ukázkami)

2) Workshop storytellingu na téma pohádky
- dílna čekající na akreditaci MŠMT
- seminář je zaměřený na vypravěčské dovednosti, které si účastníci zkouší na klasické pohádce s dobře fungující strukturou příběhu – aneb jak se vyprávělo dřív
- každý účastník workshopu pracuje s pohádkou dle vlastního výběru - na konkrétní pohádce si vyzkouší postupy dle storytellingové metody – zkoumá charaktery postav, strukturu příběhu a způsoby vyprávění
- cvičení, kterými účastníci prochází, jsou literární i improvizační, pracuje se ve skupině, jednotlivě i ve dvojicích
- obdobný workshop lze připravit i pro jiné druhy příběhů (pověsti, strašidelné příběhy, příběhy z budoucnosti apod.) či na dané téma (určitá kniha, historické nebo umělecké období apod.)
- délka: doporučená délka je 20 hodin, je ale možné seminář zkrátit nebo prodloužit
- počet účastníků: 6–16

3) Storyslam workshop
- workshop vychází ze stejnojmenné soutěžní disciplíny, ve které má vypravěč 5 minut na to, aby před publikem povyprávěl svůj příběh
- účelem workshopu je s přihlášenými účastníky trénovat vyprávění příběhů na čas
- účastníci semináře si vyzkouší příběhová a improvizační cvičení na podkladu krátkých historek a příběhů
- prostřednictvím metody storytellingu pracují účastníci dílny na svém příběhu tak, aby jej plnohodnotně vystavěli a povyprávěli i za krátký časový úsek, cvičí se tak pohotovost a dovednost improvizace při vyprávění
- délka: 3–9 hodin (1 den / 6 hod)
- počet účastníků: 6–10

4) Příběhová dílna pro rodiny
- storytellingový workshop pro všechny věkové kategorie, zejména pak pro rodiče a jejich děti, ale i pro babičky, dědečky a další příbuzenstvo
- program je uzpůsoben tak, aby se rodiče se svými dětmi vzájemně inspirovali a pomáhali si s vymýšlením a vyprávěním příběhů - v menších skupinách se hravou formou pracuje na konkrétních příbězích (skupiny mohou pracovat na jednom příběhu nebo má každý svůj)
- pomocí her a příběhových cvičení ve skupině či ve dvojicích děti i rodiče pronikají do taje příběhů, dosud neobjevených souvislostí a zápletek
- na závěr workshopu si účastníci společně povypráví své příběhy
- délka: doporučená délka je 3–8 hodin (1 den / 4 hod), kurz je možné vést i jako pravidelný zájmový kroužek v průběhu více týdnů
- počet účastníků: 6–18

Další varianty workshopů:

5) Storytelling na téma osobních příběhů
- workshop přibližuje účastníkům storytellingovou metodu na podkladu jejich vlastních osobních příběhů, které jsou založeny na vzpomínkách, rodinné tradici, snech nebo plánech do budoucna
- seminář používá hry a cvičení individuální, skupinové i ve dvojici
- střídají se aktivity zaměřené na tvůrčí psaní, improvizaci a příběh jako takový

6) Storytelling a autorské příběhy
- workshop přibližuje účastníkům storytellingovou metodu na podkladu příběhů, které sami vytvoří na určené téma
- seminář používá hry a cvičení individuální, skupinové i ve dvojici
- střídají se aktivity zaměřené na tvůrčí psaní, improvizaci a příběh jako takový

Rádi přijmeme pozvánku do Vašeho města a vytvoříme workshop přesně na míru dané skupině, dle Vašich časových možností a potřeb.

Lektoři workshopů: Barbora Schneiderová, Matěj Záhořík a Dominika Šindelková

 

 

[ home ]

Realizovali jsme

2016

 • Vypravěčské dovednosti – workshop, Prostějov, pro účastníky přehlídky Wolkrův Prostějov (tři dny, 9 hod.)
 • Úvod do storytellingu: Workshop pro knihovníky, Olomouc (6 hod.)
 • Soukromý narozeninový workshop, Olomouc (8 hod.)
 • Storytelling – vypravěčské dovednosti, Horní Maršov (tři dny, 18 hod.)
 • Základy storytellingu a jeho využití nejen v environmentálním vzdělávání, Krásná Lípa (8 hod.)
 • seminář Storytellingu na festivalu PřeMostění, Most (tři dny, 12 hod.)
 • seminář „Jaká je metoda storytelling“, festival Storyslam – Světový den vyprávění, Praha (3 hod.)
 • Storytelling – první krok do vyprávění, Praha (8 hod.)
 • Představení storytellingu v rámci knihovnické konference: Kniha ve 21. století 2016, Opava (2 hod.)
 • Storytelling – první krok do vyprávění, komorní workshop s krátkými příběhy (8 hod.)
 • Storytelling, komorní kurz (závěr z kurzu 2015)

2015

 • Učení (s) příběhem, Praha, ve spolupráci se společností Člověk v tísni,o.p.s. (víkend, 16 hod.)
 • Storytelling s knihou v ruce, Litoměřice, Knihovna K. H. Máchy (dva dny, 12 hod.)
 • Workshop storytellingu – DIFA JAMU, dílna se studenty Ateliéru fyzického divadla Pierra Naduad (tři dny, 18 hod.)
 • Úvod do storytellingu, Praha, Interaktívní seminář se koná v rámci konference HLASOHLED 2015 (3 hod.)
 • Storytelling - pravidelný kurz, Praha (deset týdnů, 25 hod.)
 • Storytelling - komorní kurz, Praha (deset týdnů, 25 hod.)
 • pohádkový workshop storytellingu, Praha (8 hod.)
 • 6. Letní škola 2015, workshop storytellingu v rámci 6. Letní školy Asociace lesních školek (tři dny, 6 hod.)
 • Workshop storytellingu, Vlašim, vypravěčská dílna na přání (6 hod.)
 • Vypravěčské dovednosti – workshop, Prostějov, pro účastníky přehlídky Wolkrův Prostějov (tři dny, 9 hod.)
 • přednáška Metoda storytelling v prevenci, Praha, Akademie věd České republiky, Příspěvek v rámci konferenci Preventivní cestou-necestou aneb Křižovatky odbornosti (30 min.)
 • workshop Jak na storytelling?, Praha, ve spolupráci se společností Člověk v tísni, Šafaříkova 24, workshop na téma využití storytellingu ve škole (víkend, 16 hod.)
 • workshop storytellingu v rámci akce Příběhová knihovna Semily (čtyři dny, 12 hod.)
 • workshop Metoda storytelling v prevenci, Praha, v rámci regionální konference Prevence a rizikové chování u dětí školního věku (2 hod.)
 • workshop Úvod do storytellingu, Třebíč, festival Nezvalova Třebíč (2 hod.)
 • Jak vychovávat příběhem, workshop, Horní Maršov (tři dny, 16 hod.)
 • seminář „Jaká je metoda storytelling“, festival Storyslam – Světový den vyprávění, Praha (3 hod.)
 • Živé vyprávění příběhů (storytellingový workshop), Třeboň, Divadlo J.K.Tyla (víkend, 16 hod.)
 • storytelling s dětmi v MŠ Čtyřlístek, Praha, cyklus dílen (2 měsíce, jednou týdně 45 min.)
 • workshop Storytelling s knihou v ruce, Praha, Městská knihovna v Praze (celkem 8 hod.)
 • seminář storytellingu v rámci akce Literární Fest portálu Naucmese.cz a Literární Akademie, Praha, Literární akademie (2 hod.)
 • dílna storytellingu v centru pro seniory Elpida, cyklus dílen (jednou týdně 1,5 hod.)
 • Storytelling aneb Ústní vyprávění příběhů, Praha, Literární akademie (víkend, 12 hod.)
 • Workshop na téma využití storytellingu ve škole, Praha, ve spolupráci se společností Člověk v tísni (víkend, 16 hod.)

2014

 • workshop storytellingu pro zaměstnance knihovny, Karviná, Regionální knihovna Karviná (2,5 hod.)
 • tvorivá dielňa rozprávania príbehov - storytellingu, pořádalo Národné osvetové centrum v spolupráci s Katedrou bábkarskej tvorby DF VŠMU, Bratislava (víkend, 16 hod.)
 • workshop na téma pohádky z rodných zemí, Praha, komunitní centrum InBáze (6 hod.)
 • dílna storytellingu v komunitním centru InBaze, Praha (2 hod.)
 • vyprávění příběhů s dětmi na téma "dušičky", Praha, Městská knihovna v Praze (2 hod.)
 • workshop Storytelling aneb Ústní vyprávění příběhů, Praha, Literární akademie (víkend, 12 hod.)
 • dílna pro pedagogy, Třeboň, projekt Rozsévání (3 hod.)
 • workshop vyprávění příběhů pro děti, Ostrava (2 hod.)
 • workshop storytellingu v rámci celoevropského projektu Gate 2 Social Art, Český Krumlov (tři dny, 12 hodin)
 • seminář „Jaká je metoda storytelling“, festival Storyslam – Světový den vyprávění, Praha (3 hod.)
 • dílna storytellingu pro rodiny s dětmi, Knihovna K. H. Máchy, Litoměřice (5 hod.)
 • workshop na téma Pohádky pro zaměstnance SVČ Lužánky, Brno (víkend, 16 hod.)
 • workshop na téma Pohádky pro studenty Gymnázia Františka Křižíka, Plzeň (víkend, 16 hod.)

2013

 • workshopy nejen pro pedagogy v rámci projektu Storytelling do škol v pěti městech České republiky – Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Hradec Králové (víkend, 16 hod.)
 • dílna pro studenty dramaterapie na Univerzitě Palackého v Olomouci (víkend, 16 hod.)
 • workshop farmářských příběhů, Divadlo na cucky a Za()hrada, Olomouc (víkend, 16 hod.)
 • dílna pohádkových příběhů - Storytelling o.s. ve spolupráci s Variantami – Člověk v tísni, o.p.s., Praha (víkend, 16 hod.)

2012

 • Slovanské gymnázium Olomouc – cyklus dílen,
 • JAMU – Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika,
 • Festival ProART Brno,
 • KALD DAMU – herectví,
 • dílna v Olomouci při Divadle na cucky,
 • festival Pedagogická Poema 2012,
 • dílna na Střední pedagogické škole v Odrách,
 • rezidence ve Francii - Nantes

2011

 • Festival Týden improvizace v Olomouci,
 • workshop ve Veselí nad Moravou – Veselské kulturní centrum o.p.s.

 

[ home ]

 

Storytelling o.s., info@story-telling.cz, +420 728 538 137 | www.story-telling.cz | design Adéla Sobotková | programming Zdeněk Vévoda